Monitoring mediów produkcyjnych

Monitoring mediów produkcyjnych to gromadzenie, wizualizacja i raportowanie danych na temat zużycia mediów produkcyjnych (woda, energia elektryczna, sprężone powietrze, ciepło, para wodna, gazy techniczne, ścieki itp.) wymaganych podczas realizacji produkcji. Dane do systemu pochodzą bezpośrednio z urządzeń pomiarowych, systemów sterowania oraz innych systemów informatycznych. Monitoring mediów to również kontrola i raportowanie ilości oraz jakości dostarczanych mediów od dostawców w celach rozliczeniowych oraz reklamacyjnych.

Ponadto dzięki rozbudowanym możliwością analitycznym system MES ma możliwość rozliczania kosztów mediów w rozbiciu na poszczególne zakłady, wydziały, maszyny czy też na konkretne zlecenia produkcyjne i produkty.

Kluczowe korzyści:

  • Obniżenie kosztów jednostkowych produkcji dzięki optymalnemu zarządzaniu zużyciem mediów
  • Lepsza wiedza o miejscach marnotrawienia energii
  • Uwiarygodnienie raportów poprzez automatyzacje gromadzonych danych - Brak potrzeby angażowania ludzi do tworzenia bilansów i raportów

 Korzyści dodatkowe:

  • Rozliczanie realnego udziału kosztów mediów w koszcie wytworzonego produktu
  • Szybsze alarmowanie niekorzystnych trendów zużycia, dzięki czemu można uniknąć wysokich kar za przekroczenia ustalonych limitów
  • Posiadanie precyzyjnego narzędzia do rozliczeń i reklamacji z dostawcami - poprawienie jakości dostarczanych mediów
  • Możliwość komunikacji i wymiany danych z istniejącymi systemami (np. ERP, CMMS, SCADA)
  • Wcześniejsze wykrywanie awarii i sytuacji problematycznych
  • Możliwość dobrania odpowiedniej taryfy dla przedsiębiorstwa, dzięki dostarczanym narzędziom analitycznym
  • Możliwość prognozowania kosztów zużycia mediów w czasie
Przykładowe raporty z analizą danych zużycia mediów w ramach systemu MES
Przykładowe raporty z analizą danych zużycia mediów w ramach systemu MES
 
Przykładowe raporty z analizą danych zużycia mediów w ramach systemu MES
 

Przykładowe raporty z analizą danych zużycia mediów w ramach systemu MES

Partnerzy i wyróżnienia