Systemy bezpieczeństwa maszyn i procesów

Bezpieczeństwo maszynowe jest bezpośrednio powiązane z bezpieczeństwem ludzi.

Minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii zapobiega nieplanowanym przestojom i jednocześnie niweluje prawdopodobieństwo wystąpnienia wypadków. 

iPS Control® wspiera Klientów w obszarze bezpieczeństwa maszyn, począwszy od całościowej oceny ryzyka do walidacji środków ochrony.

Systemy bezpieczeństwa maszyn i procesów

Efektem przeprowadzonego procesu modernizacji jest maszyna bezpieczna
o niezmiennej lub podwyższonej wydajności pracy.

Kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte podczas automatyzacji zróżnicowanych maszyn i procesów przemysłowych pozwala iPS Control® zaoferować unikalną pomoc. Dostosowujemy istniejące jak i nowo projektowane - maszyny oraz linie przemysłowe - do stanu zgodności z aktualnymi przepisami i najnowszym stanem wiedzy technicznej.

Zgodnie z filozofią dyrektywy maszynowej skupiamy się na zmniejszaniu ryzyka poprzez modernizację istniejących środków ochrony - osłon, zabezpieczeń elektronicznych. Kolejny etap to modernizacja układów sterowania i wyposażenia elektrycznego maszyn.

Zwracamy szczególną uwagę, aby modernizowane maszyny, czy też całe linie technologiczne, były co najmniej równie wydajne jak przed modernizacją. Najczęściej jednak przeprowadzona modernizacja, związana z bezpieczeństwem, zwiększa wydajność, chociażby poprzez wyeliminowanie przestojów związanych z awariami czy wypadkami.

Stosowanie najnowszych środków ochrony, takich jak kamery bezpieczeństwa w połączeniu ze sterownikami bezpieczeństwa, zapewnia zwiększenie wydajności poprzez skrócenie czasu zatrzymywania i ponownego rozruchu maszyny np. po otwarciu osłon.

Systemy bezpieczeństwa maszyn i procesów

Oferta iPS Control® w zakresie bezpieczeństwem maszyn:

  • Ocena ryzyka -> ekspertyza + raport
  • Dobór środków ochrony -> rekomendacja optymalnych rozwiązań
  • Modernizacje środków ochrony -> wybór + kompletacja + wdrożenie
  • Modernizacje układów sterowania -> kompletacja + programowanie + wdrożenie + uruchomienie
  • Modernizacje elektrycznego wyposażenia maszyn -> kompletacja + instalacja + uruchomienie

Skontaktuj się z Działem Obsługi Inwestycji i umów spotkanie konsultacyjne...

Partnerzy i wyróżnienia