Zarządzanie projektem

Od pomysłu do uruchomienia - kompleksowe rozwiązania w zakresie automatyki i sterowania bez względu na stopień złożoności projektu

 

Zarządzanie projektem

Przy wdrażaniu projektów inwestycyjnych bardzo ważnym elementem jest odpowiednie zorganizowanie projektu. Należy uświadomić sobie, że wdrażanie systemów sterowania i zarządzania produkcją, szczególnie w kontekście równoległego prowadzenia produkcji, jest projektem trudnym często zarówno
ze względów technicznych jak i organizacyjnych.

Jedynym skutecznym sposobem wdrażania systemów tego typu, oraz realizowania dużych inwestycji jest zorganizowanie wdrożenia lub realizacji w strukturę projektową.

Dlatego też w naszej firmie realizacje inwestycji prowadzone są zgodnie z zasadami projektowymi, zgodnymi z metodyką PRINCE2.

Korzyści z podejścia projektowego do realizacji inwestycji:

 • stały nadzór nad zasobami i finansami
 • pełna kontrola nad projektem, większe bezpieczeństwo
 • minimalizacja zagrożeń dla inwestycji
 • zwiększenie szans na powodzenie projektu
 • zarządzanie i monitorowanie jakości
 • zaplanowanie wszystkich etapów projektu
 • poprawa komunikacji przy realizacji inwestycji

Zarządzanie projektem jest obecne na każdym z etapów wdrażania projektu:

 • doradztwo i audyt
 • projektowanie
 • wykonawstwo
 • testy
 • szkolenia
 • obsługa posprzedażna

 

Etapy_wdrazania_projektu_iPS_Control

 

Partnerzy i wyróżnienia